График

Внимание!

Проверявайте графика на сайта преди да дойдете за занятие – възможно е да има промени (ново време на класа, или отмяна на някой от класовете). Тази информация можете да намерите в раздел „Забележки“.

В графика могат да бъдат внесени промени и по желание на посетителите. Удовлетворяването на всяка молба не е гарантирано, но при наличие на интерес към конкретен час/ден/ниво на класа, този интерес ще бъде взет под внимание при формирането на графика.

Ден

 

Час 

Ниво

 

Забележки 

вторник  07.30 - 09.00  Начинаещи
 
09.30 - 11.00  Начинаещи
17.30 - 18.30  За деца 8-14 год, по предв. записване
19.00- 20.30  Начинаещи
сряда 14.00 - 15.30  Здрав гърб

16.00 - 17.00  За деца 4-7 год, по предв. записване
 четвъртък 07.30 - 09.00  Начинаещи  
09.30 - 11.00  Начинаещи  
17.30 - 18.30  За деца 8-14 год, по предв. записване
19.00 - 20.30  Начинаещи  
 петък 14.00 - 15.30  Здрав гърб
16.00 - 17.00  За деца 4-7 год, по предв. записване
 събота 10.00 - 11.30 Начинаещи